Fondkommissionär Hagberg & Aneborn Fondkommission AB


 
Orgnr:
559071-6675
Telefon:                
08-408 933 50
E-postadress
Hemsida:
www.hagberganeborn.se
Information

Hagberg & Aneborn Fondkommission är ett oberoende emissionsinstitut med fokus på projektledning och ärendehantering i Euroclear Sweden AB. Navet i verksamheten är vårt backoffice som tillsammans med våra projektledare arbetar nära kunden under hela transaktionen. Vi finns med ända från planeringsstadiet till slutlig leverans av värdepapper. Vår personal har mångårig erfarenhet från värdepappersmarknaden, finansmarknaden och framförallt emissionsmarknaden. Vi hanterar såväl mindre transaktioner i privata bolag som stora mer komplicerade uppdrag i noterade bolag.


Hagberg & Aneborn är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.


Som erfarna rådgivare kan vi även ansvara för upprättandet av erforderlig dokumentation så som prospekt eller informationsmemorandum i samband med nyemissioner, börsnoteringar, offentliga uppköp, anslutning till Euroclear eller andra bolagshändelser.