Fondkommissionär Eminova


 
Orgnr:
556889-7887
Telefon:                
08-684 211 00
E-postadress
Hemsida:
www.eminova.se
Information

RÃ¥dgivning & Administration

Vår personal har lång erfarenhet från arbete med innovativa och växande bolag, oavsett om bolaget står inför eller redan genomgått en listning eller börsnotering. Eminova erbjuder ett utmärkt stöd i de flesta frågor avseende finansiering, ägarstruktur och administration.

 

Corporate Finance

- Kapitalanskaffning

- Noteringar och listningar

- Finansieringslösningar

 

Emissionstjänster

- Administrativa tjänster vid alla typer av emissioner

- Administration vid options- och konvertibelprogram

- Anslutning till Euroclear

Finansiell information

- Prospekt och memorandum

- Pressmeddelanden

- Texter till delårsrapporter

- Texter till årsredovisningar

- Grafisk utformning/Layout

 

Listningar och noteringar

Eminova åtar sig projektledarrollen i samband med listningar och noteringar på såväl reglerade marknader (Börser) som alternativa marknader (MTF:er).

 

Förutom de rent administrativa tjänsterna upprättar vi noteringshandlingar och analyserar behov av kompletteringar i styrelser och ledningar. Vi hjälper också till att förbereda bolagets organisation inför den nya tillvaron som publikt företag. Vi samarbetar med bla NasdaqOMX, NGM, Aktietorget och GXG.

 

För bolag som ska listas eller är listade på First North kan Eminova ikläda sig ansvaret som s k Certified Adviser.