Fondkommissionär Aqurat


 
Orgnr:
556736-0515
Telefon:                
08-544 987 55
E-postadress
Hemsida:
www.aqurat.se
Information
Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vår affärsidé är att ge såväl små och medelstora tillväxtbolag som etablerade privatägda bolag en okomplicerad ingång till finansmarknaden genom att erbjuda emissionstjänster och rådgivning med hög kvalitet och personlig service.

Som emissionsinstitut och kontoförande institut i VPC kan vi erbjuda ett brett utbud av emissionsrelaterade tjänster.

Företrädesemission,
Publik nyemission,
VPC-anslutning
Aktiebok
Inofficiell handel
Apport-/kvittningsemission

Som erfarna rådgivare kan vi medverka vid planering och genomförande av finansiella processer, däribland

Börsintroduktioner och listningar,
Upprättande av prospekt och memorandum,
Affärsöverlåtelser och förvärv,
Upprättande av optionsprogram och incitamentsåtgärder.

Vi arbetar ofta nära bolaget och dess ledning för att i samråd finna den mest optimala utformningen av en transaktion. Vi medverkar vid frågor om bl a värderingar, avyttringar och utformning av emissionserbjudanden. Vi är av Nasdaq OMX certifierade rådgivare, sk Certified Adviser.