Sprid risken genom olika sorters investeringar

En grundregel när du ska investera är att du ska sprida riskerna. Ofta uttrycks det som att du ska undvika att ”lägga alla ägg i samma korg”. Med detta avses att du inte ska investera i endast en typ av tillgångar, som till exempel aktier. Istället bör du välja att investera i olika typer av tillgångar.

Anledningen till att du bör sprida dina investeringar är att du minskar risken för att dina tillgångar ska förlora alltför mycket i värde när en viss marknad sjunker. Har du alla dina investeringar i aktier och det sker en börskrasch så är risken stor att värdet på hela din investeringsportfölj minskar drastiskt i värde. Har du däremot spridit dina investeringar på olika typer av tillgångar är det endast aktierna som drabbas av värdeminskningen.

Börja med att välja rätt konto

Det är viktigt att du har rätt verktyg när du ska investera. Det kanske första och främsta verktyget är ett investeringssparkonto, vilket avsevärt kommer att underlätta ditt liv. Med hjälp av ett investeringssparkonto kan du spendera din tid på att analysera olika investeringsalternativ istället för att räkna ut skatten och deklarera enskilda värdepappersförsäljningar.

Med ett investeringssparkonto kan du investera i en rad olika typer av värdepapper som till exempel aktier, obligationer, aktiefonder och räntefonder. Det grundläggande kravet för att du ska kunna investera i ett visst värdepapper via ditt investeringssparkonto är att värdepappret handlas med på en börsplats inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform.

Investera i aktier

Att investera i noterade aktier är en investeringsform som kräver både kunskap och intresse. Förutom att analysera de bolag i vilka du redan har köpt aktier eller funderar på att köpa aktier i måste du vara vaksam på vad som sker på den världspolitiska scenen. Internationella händelser eller uttalanden från globala ledare får ofta verkningar på världens börser.

Har du å andra sidan detta intresse är aktier en mycket intressant investeringsform. Generellt gäller att aktier ger goda möjligheter till en bra avkastning på investerat kapital samtidigt som risken är hanterbar. I vart fall så länge som du väljer att investera i etablerade bolag.

Investera i fonder

Fonder är ofta det första alternativet för den som tar de första och kanske något stapplande stegen som investerare. Fördelen med fonder är framför allt att de är enkla att hantera och du behöver inte sätta dig in i enskilda investeringar. Det finns ett närmast oändligt utbud av olika värdepappersfonder och i det följande kommer du att få en mycket översiktlig beskrivning av de vanligaste fondtyperna.

Aktiefonder

Aktiefonder är den mest populära formen av fonder att investera i. En aktiefond gör det möjligt för dig att investera i aktier utan att du själv behöver analysera ett enskilt företag och värdet på dess aktier. Du köper andelar i fonden som därefter köper aktier för dina och andra fondandelsägares pengar.

Väljer du en aktiefond har denna professionella analytiker som avgör vilka aktier som fonden ska investera i. Även om det finns generella aktiefonder har de flesta någon form av särskild inriktning. Vissa fonder investerar i särskilda geografiska regioner som till exempel Asien eller Sydamerika medan andra aktiefonder endast investerar i särskilda branscher som till exempel skogsindustrin.

Räntefonder

En räntefond fungerar i princip som en aktiefond men med den skillnaden att fonden investerar i räntebärande papper istället för att investera i aktier. Generellt är risken i en räntefond lägre än i en aktiefond varför också avkastningen normalt sett är lägre.

Obligationsfonder

En obligationsfond är i princip en räntefond men en obligationsfond investerar huvudsakligen i räntebärande papper med en längre löptid, det vill säga löptider på flera år.

Risken i en obligationsfond är oftast något högre än i en ”vanlig” räntefond som i huvudsak investerar i räntebärande värdepapper med en kort löptid.

Valutor

Är du beredd att ta större risker med dina investeringar kan handel i valutor vara ett spännande alternativ. Detta är dock en investeringsform som kräver sin man eller kvinna. Risken med att handla med valutor är betydligt högre än vad som är fallet med investeringar i fonder eller aktier. Rent krasst spekulerar du i om en viss valuta ska stiga eller sjunka i värde, något som är otroligt svårt att förutse.

Du bör inte lägga alla dina investeringar i valutahandel. Väljer du att spekulera i valutor bör detta endast avse en liten del av din totala investeringsportfölj.

Råvaror

Ett alternativ till handel med valutor kan vara handel med råvaror. Detta är också en typ av investering som är förenad med en hög risk.

Som framgått av ovan finns det ett stort antal olika typer av investeringar att välja mellan. En sund investeringsportfölj består av en blandning av olika investeringar där tyngdpunkten normalt bör ligga på aktier och räntebärande papper. Dessa bör dessutom vara fördelade på såväl direkta investeringar som investeringar i fonder.

Investeringar i valutor och råvaror bör endast utgöra en mindre del av din totala investering och vara den där extra kryddan som sätter lite extra smak och spänning på anrättningen.