Lär dig grunderna om aktier och fonder

Aktier och fonder är två mycket populära sätt att spara och investera pengar. För den som är nybörjare kan det dock vara svårt att förstå skillnaden mellan dessa samt vilka aktier och fonder som är bäst att köpa. Här kan du lära dig grunderna om aktier och fonder.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag som är börsnoterat. Du blir delägare när du köper aktier i ett företag. Det går inte att köpa aktier i vilket företag som helst utan det krävs att det är ett aktiebolag samt att det är noterat på börsen. Börsen är handelsplatsen där du kan köpa och sälja dina aktier.

Nasdaq Stockholm, vanligtvis kallad för Stockholmsbörsen, är den största börsen i Sverige. Aktier är ett sätt för företag att få in kapital och finansiera verksamheten. Detta kan exempelvis vara när företaget bildas, när de ska expandera eller när de av annan anledning behöver nytt kapital.

Oavsett om du är nybörjare eller vill förbättra dina kunskaper kring börsen så rekommenderar vi Aktieskolan.se och deras guider. De publicerar även inspirationsartiklar om t.ex. investmentbolag, indexfonder och SaaS-aktier.

Hur kan man tjäna pengar på aktier?

Anledningen till att folk vill köpa aktier i ett företag är för att de kan tjäna pengar. Möjligheten att få större avkastning är den främsta anledningen till varför många väljer att köpa aktier istället för att ha pengarna på ett sparkonto. Det är dock viktigt att komma ihåg att aktiehandel har en mycket högre risk än sparande på sparkonto.

Det finns två sätt att tjäna pengar på aktier. Antingen säljer du aktien med vinst, vilket innebär att aktiens värde stiger och den är värd mer än vad du köpte den för, eller så får du ta del av aktiens utdelning. Detta innebär att företaget väljer att dela ut hela eller delar av vinsten till aktieägarna. Aktier stiger eller sjunker i värde av flera olika anledningar. Allt som kan påverka företagets framtida vinst kan kan orsaka förändringar i aktievärdet.

Ett företags värde ökar när det  går med vinst samt när företaget förväntas gå med vinst. Detta innebär även att aktieägarna tjänar pengar. Aktiens värde kan även gå upp och ned på kort sikt på grund av andra orsaker, exempelvis trender, rykten, delårsrapporter, nyheter och liknande.

Vad är en fond?

Till skillnad mot en aktie består en fond av flera olika värdepapper. De underliggande värdepapperna kan vara aktier eller räntor. Den som väljer att köpa fondandelar blir indirekt ägare till samtliga underliggande värdepapper. Om en fond består av 20 olika aktier blir andelsägare indirekt ägare till samtliga 20 aktier. Som andelsägare går det inte att bestämma vilka aktier eller räntebärande tillgångar som ska ingå i fonden. Du kan inte heller välja att enbart investera i några av de underliggande värdepapperna.

Det finns olika typer av fonder, som till exempel aktiefonder, räntefonder och blandfonder. I en aktiefond är samtliga underliggande värdepapper aktier och i en räntefond är det endast räntebärande tillgångar. Blandfonder däremot består av en blandning av både aktier och räntor. Aktiefonder har generellt sett högre risk än bland- och räntefonder.

Utöver de ovanstående huvudkategorierna finns det även indexfonder, globalfonder, länderfonder, regionfonder och branschfonder. Det går exempelvis att köpa andelar i tillväxtfonder, teknikfonder och Sverigefonder.

Hur kan man tjäna pengar på fonder?

När du köper en andel i en fond får du en liten andel i de olika underliggande värdepapperna. När värdet på värdepapperna går upp ökar fondens värde. Sedan 2012 har dock de flesta fonder som är registrerade i Sverige slutat att ge utdelning till andelsägarna. Detta beror på en lagstiftning om beskattning.

Fonder är en mycket populär sparform och det går att tjäna pengar på fonder. Dock är det mindre troligt att du kommer att omvandla en liten summa till en stor förmögenhet. En fond består av flera värdepapper vilket sprider risken, men minskar även den potentiella avkastningen. Värdeutvecklingen följer ofta index och chansen att göra ett klipp är liten. Fondsparande är en stabil sparform som kan ge god avkastning på lång sikt.

Investmentbolag är bra nybörjaraktier

För nybörjare kan det vara svårt att veta vilka aktier som är bra att köpa. Om du inte vet mycket om aktiemarknaden kan det vara en bra idé att köpa aktier i investmentbolag som Kinnevik, Investor, Latour, Vostok New Ventures eller Lundbergs. När du köper aktier i ett investmentbolag köper du i praktiken flera aktier. Med andra ord liknar upplägget en aktiefond. Fördelen med detta är bland annat att risken sprids samt att det ofta är billigare än fonder. Som nybörjare bör du inte teckna nyemissioner, men det kan vara av intresse när du har byggt upp din kunskap.

Indexfonder passar ointresserade bra

Indexfonder är mycket populära och passar dig som inte är särskilt intresserad av fonder och aktier, men ändå vill investera. En indexfond är en passiv fond som följer och ger samma avkastning som ett specifikt index. Ett indexfond kan exempelvis utgöras av de de 25 mest handlade aktierna på en viss marknad. Några av de populäraste kategorierna är Sverige, Global, Ryssland, USA, Tillväxtmarknader och Europa. Utöver den låga avgiften beror indexfondernas popularitet på att det har visat sig vara svårt att slå index. Det är dock en medelhög risk eftersom andelsägarna är ägare i aktier på börsen, vilket innebär en relativt hög risk.

Följ Aktiespararnas gyllene regler när du investerar på börsen

Aktiespararna har satt upp sju gyllene regler som hjälper dig när du ska investera på börsen.

  1. Var långsiktig och spara pengar med ett tydligt mål.
  2. Investera regelbundet under en längre tidsperiod för att sprida risken.
  3. Kontrollera bolagsrisken och marknadsrisken. Köp 10-15 aktier från olika branscher för att öka riskspridningen.
  4. Var försiktig med belåning. Om du överväger att låna bör du bland annat jämföra räntan för lånet, den förväntade avkastningen och risken.
  5. Håll dig informerad om marknaden och bolagen. För att lyckas väl med dina aktieköp måste du veta vad du investerar i. Ju mer kunskap du har, desto större chans att lyckas. Följ inte alla råd som ges, utan använd din egna kunskap för att fatta beslut.
  6. Gör din egen analys på aktien och företaget. Sätt dig in i företagets affärsmodell och bransch.
  7. Sätt upp regler för ditt sparande gällande när du ska omplacera.