Fondkommissionärer som har genomfört flest nyemissioner

Fondkommissionärer genomför nyemissioner för att öka ett företags kapital. Nyemission är en typ av finansiering som innebär att ett företag emitterar nya aktier till investerare. Genom att göra detta kan företaget ta emot kontanter som används för att finansiera olika projekt, såsom forskning och utveckling, marknadsföring och expansion. Fondkommissionärer hjälper till att organisera nyemissioner genom att samla in pengar från investerare och sedan lägga upp aktierna på börsen. De hjälper också till att informera investerare om de risker som är involverade i en nyemission, så att de kan göra välinformerade beslut om de ska investera eller inte. Om man inte har några pengar vid en nyemission kan man låna till investeringar hos Kredity. Här är två företag med flest nyemissioner:

Apple (AAPL)

Apple har genomgått flera aktieuppdelningar under åren. Den första uppdelningen skedde i juni 1987, vilket resulterade i att varje aktieägare som tidigare ägde en aktie nu ägde två. Om man hade en position på 1000 aktier före uppdelningen, så omvandlades det till en position på 2000 aktier efter uppdelningen.

Den andra uppdelningen skedde i juni 2000, också med en två-för-en uppdelning. Om man hade en position på 2000 aktier före uppdelningen, så omvandlades det till en position på 4000 aktier efter uppdelningen.

AAPL:s tredje uppdelning ägde rum i februari 2005 och var också en två-för-en uppdelning. Det innebar att om man ägde 1000 aktier innan den första uppdelningen så hade man nu 8000 aktier.

Apple genomförde sin fjärde aktieuppdelning i juni 2014 med en sju-för-en uppdelning. Detta innebar att för varje aktie man ägde före uppdelningen, så ägde man nu sju aktier. Så om man hade en position på 8000 aktier före uppdelningen, så omvandlades det till en position på 56000 aktier efter uppdelningen.

I augusti 2020 genomförde Apple sin femte aktieuppdelning med en fyra-för-en uppdelning. Det innebar att varje aktie av AAPL som ägdes före uppdelningen nu var värd fyra aktier. Så om man hade en position på 56000 aktier före uppdelningen, så omvandlades det till en position på 224000 aktier efter uppdelningen.

Coca-Cola Company

Coca-Colas aktier började handlas 1919 och sedan dess har dryckestillverkaren genomfört aktieuppdelningar och nyemissioner hela elvagånger. Det dröjde åtta år innan Coca-Cola gjorde sin första 2-för-1 uppdelning, som skedde under boom-eran på 1920-talet. En mer anmärkningsvärd uppdelning var Coca-Colas 4-för-1 uppdelning 1935, under den värsta krisperioden av den stora depressionen. Detta påminner investerare om att även under de sämsta ekonomiska tiderna kan vissa företag fortfarande ha ett starkt aktieinnehav. Den sista nyemissionen kom 2012 och var en 2-1 uppdelning.

Om du ägde endast en aktie i Coca-Cola för ett sekel sedan skulle du idag ha 9 216 aktier – för ett blygsampris på endast 60 dollar. Detta innebär att ditt innehav skulle vara värt ungefär 550 000 dollar, och det tar inte stop där! Faktum är att dryckesjätten har betalat ut regelbundna utdelningar i nästan 60 år i rad, och har dessutom ökat utdelningen varje år. Detta innebär att investerare inte bara har kunnat dra nytta av aktieuppdelningarna, utan också av en stabil och ökande utdelning från företaget.

About Author