Att tänka på innan man investerar

Det är viktigt att investera klokt, särskilt med tanke på att marknaden snabbt kan svänga. Det är lätt hänt att man fattar snabba investeringsbeslut utan att överväga de långsiktiga finansiella målen. Vi kan inte tala om för dig hur du ska investera eller för hur mycket pengar. Däremot kan vi ge dig några råd och verktyg för att fatta ett välgrundat beslut.

Gör en personlig ekonomisk plan

Innan du gör något investeringsbeslut alls, sätt dig ner och ta en ärlig titt på hela din ekonomiska situation. Det är särskilt viktigt om du aldrig har gjort en budget innan. Det första steget till framgångsrik investering är att bestämma dina mål och den risk du är beredd att ta. Det kan du göra antingen på egen hand eller med hjälp av en finansiell rådgivare. Det finns ingen garanti för att du ska tjäna pengar från dina investeringar. Men om du har alla fakta och följer en genomtänkt plan, borde du kunna få ekonomisk säkerhet genom åren.

Hitta din komfortzon vad gäller risker

Alla investeringar medför viss grad av risk. Om du avser att köpa värdepapper – som aktier, obligationer eller fonder – är det viktigt att du förstår innan du investerar att du kan förlora en del eller alla dina pengar. Pengarna du investerar i värdepapper är inte försäkrade.

Belöningen av att ta risk är potentiellt en större avkastning. Om du har ett finansiellt mål med en lång tidsplan, kommer du sannolikt att tjäna mer pengar genom att försiktigt investera i tillgångskategorier med större risk. Tillgångar med större risk är till exempel aktier eller obligationer, medan tillgångar med låg risk till exempel kan vara likvida medel. Å andra sidan kan investeringar enbart i likvida medel vara lämpliga för kortsiktiga finansiella mål. Den huvudsakliga oron för de som investerar i likvida medel är risken för att inflationen kommer att äta upp avkastningen över tiden.

Man kan jämföra risker i handel med de man tar när man spelar om pengar. Många ägnar sig åt spel för skojs skull och som avslappning, av den typ av spel som finns på Bingo.com live casino. Det finns en chans att man kan vinna en jackpot, men spelet beror på slumpen och man kan förlora sin insats. Det gäller alltså att man har koll på riskerna och bara spelar för att det är roligt.

Gör en lämplig blandning av investeringar

Genom att skapa en diversifierad portfölj med olika typer av investeringar som har olika stor risk, har man en bra grund att stå på. Historiskt sett har avkastningen av aktier, obligationer och likvida medel inte gått upp och ner samtidigt. Marknadsförhållanden som orsakar att en kategori av tillgångar går bra, gör att en annan kategori har en genomsnittlig eller dålig avkastning.

Genom att investera i fler än en typ av värdepapper eller medel, minskar du risken för att du förlorar pengar. Din portföljs övergripande avkastning kommer generellt att bli bättre. Om avkastningen på en tillgång faller, kommer du att kunna motverka dina förluster i den aktuella kategorin. Om du får bättre avkastning på investeringar i en annan kategori, kan du ändå på så sätt gå med vinst totalt.

About Author